กลอนสุภาพ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    กลอนเพลงยาว บางครั้งเรียกว่า กลอนตลาด.