กลอนสุภาพ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    กลอนเพลงยาว บางครั้งเรียกว่า กลอนตลาด.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กลอนสุภาพ (RID) n.
    Thai octameter poem