กลอนตลาด

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    คำกลอนสามัญ โดยมากเป็นกลอน ๘ เช่น กลอนนิราศ นิทานคำกลอน.