กลองตุ๊ก

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ดู กลองชาตรี.

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู กลองชาตรี