กลอกแกลก

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    เหลวไหล, ไม่แน่นอน.