กลหาย

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กะละ-

    โบ; กลอน

    ก.

    กระหาย เช่น อันว่าทวยท่ววทงงหลายหื่นกลหายสาหัส (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์).