กลศาสตร์

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กนละ-

    น.

    วิชาฟิสิกส์สาขาหนึ่ง ที่ศึกษาเกี่ยวกับการกระทำของแรงต่อเทหวัตถุ และผลที่เกิดขึ้นแก่เทหวัตถุนั้นภายหลังที่ถูกแรงมากระทำ.

    (อ. mechanics).