กลวิธี

Значение слова в тайском толковом словаре

 • กนละ-, กน-

  น.

  วิธีพลิกแพลง โดยอาศัยความรู้ความชำนาญ.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

 1. กลวิธี n.
  ploy
  tactics
  tactic
  technique
  strategy
 2. กลวิธี (SPORT,ECONO,RID) n.
  ploy
  tactics
  tactic
  technique
  strategy