กลวม

Значения слова в тайском толковом словаре

  • กฺลวม

    โบ

    ก.

    กรวม, สวม

  • ทับ เช่น บงงเมฆกลวมกลุ้มหล้า หล่อแสง (ยวนพ่าย).