กลยุทธ์

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กนละ-

    น.

    การรบที่มีเล่ห์เหลี่ยม, วิธีการที่ต้องใช้กลอุบายต่าง ๆ, เล่ห์เหลี่ยมในการต่อสู้.