กลม

Значения слова в тайском толковом словаре

 • กฺลม

  น.

  ชื่อเพลงไทยประเภทเพลงหน้าพาทย์ ใช้ปี่พาทย์ทำตอนตัวละครที่เป็นเทพเจ้าหรือเจ้าเงาะเหาะโดยลำพัง และใช้เป็นเพลงบรรเลงในเวลาเทศน์มหาชาติประจำกัณฑ์สักบรรพ.

 • กฺลม

  ว.

  มีสัณฐานโดยรอบไม่เป็นเหลี่ยม, ถ้าเหมือนลูกหิน เรียกว่า ลูกกลม, ถ้าเหมือนเส้นที่ลากเป็นวงมาจดกัน โดยมีเส้นรัศมียาวเท่ากัน เรียกว่า วงกลม, ถ้าเหมือนสตางค์ เรียกว่า กลมแบน, ถ้าเหมือนกระบอกไม้ไผ่ เรียกว่า กลมยาว, ถ้าเหมือนไข่ไก่ แต่หัวและท้ายเท่ากัน เรียกว่า กลมรี

 • ปาก

  อ้วน เช่น เขามีสุขภาพดีขึ้นจนดูกลมไปทั้งตัว

 • โบ กลอน

  เรียบร้อยดี เช่น ใจพระลออยู่บมิกลม (ลอ)

 • กลิ้งกลอกเต็มตัว เช่น คนกลมดั่งน้ำกลอกใบบัว

 • ลักษณนามเรียกจำนวนเหล้าบางประเภทที่บรรจุในขวดกลม เช่น เหล้ากลมหนึ่ง เหล้า ๒ กลม.

 • กฺลม

  ดู เหมือดโลด (๑).

  ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู เหมือดโลด

 • กฺลม

  โบ

  ว.

  ปวง, หมด, สิ้น, เช่น ทั้งกลม คือ ทั้งปวง, จึ่งได้เมืองแก่กู ทงงกลํ (จารึกสยาม)

 • เรียกหญิงที่ตายพร้อมกับลูกที่อยู่ในท้อง ว่า หญิงตายทั้งกลม หมายถึง ตายทั้งหมด คือ ตายทั้งแม่ทั้งลูก.