กลมเป็นลูกมะนาว

Значение слова в тайском толковом словаре

  • สำ

    ว.

    หลบหลีกไปได้คล่องจนจับไม่ติด (มักใช้ในทางไม่ดี).