กลพยาน

Значения слова в тайском толковом словаре

  • กน-

    ก.

    วานให้ไปถามเป็นคำนับ.

  • กน-

    น.

    บุคคลที่ทางการให้เจ้าหน้าที่ไปขอสัมภาษณ์และขอร้องให้ช่วยรับเป็นพยาน มี ๓ ประเภทคือ ทิพพยาน อุดรพยาน และอุตริพยาน เช่น อนึ่งกลพยานนั้น คือวานท่านไปถามเป็นคำนับ.