กลบเกลื่อน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • -เกฺลื่อน

    ก.

    เสความ เช่น พูดกลบเกลื่อน ทำกลบเกลื่อน.