กลบบัตรสุมเพลิง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • -บัดสุมเพฺลิง

    น.

    ชื่อพิธีพราหมณ์อย่างหนึ่ง ทำแก้เสนียด.