กลบกล้ำ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • -กฺล้ำ

    ก.

    ลบล้าง เช่น มีโทษอันหนึ่งไซร้ กลบกล้ำพันคุณ (โลกนิติ).