กลดกำมะลอ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    กลดชนิดหนึ่ง ทำด้วยผ้าขาวหรือแพรขาวเขียนลายทอง สำหรับใช้กับเจ้านายหรือพระพุทธรูป.