กฤษฎีกา

Значения слова в тайском толковом словаре

 • กฺริดสะ-

  น.

  กฎเกณฑ์หรือข้อตกลงที่บุคคลตั้งแต่ ๒ ฝ่ายขึ้นไปกำหนดขึ้นเป็นหลักปฏิบัติ เช่น ก็รับพระกฤษฎีกากำหนดแห่งพระดาบสว่าสาธุแล (ม. คำหลวง วนปเวสน์)

  (แผลงมาจาก กติกา).

 • กฎ; ปาก

  คณะกรรมการกฤษฎีกา, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, พระราชกฤษฎีกา.

  (แผลงมาจาก กติกา).