กฤษฎา

Значения слова в тайском толковом словаре

 • กฺริดสะดา

  โบ; กลอน; แผลงมาจาก กฤด

  ว.

  อันกระทำแล้ว เช่น เพื่อพระราชกฤษฎา แต่กี้ (ราชกิจที่ทรงทำมาแล้ว) (ตะเลงพ่าย).

 • กฺริดสะ-

  โบ; กลอน

  กร่อนมาจาก กฤษฎาภินิหาร เช่น เชิญชมชื่นกฤษฎา (ม. คำหลวง ฉกษัตริย์).