กฤษฎาภินิหาร

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฺริดสะ-

    ดู กฤดาภินิหาร.

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู กฤดาภินิหาร