กฤษฎาธาร

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฺริดสะดาทาน

    น.

    พระที่นั่งที่ทำขึ้นสำหรับเกียรติยศ เช่น พระมหาพิชัยราชรถกฤษฎาธาร (เรื่องพระบรมศพ).