กฤติยา

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฺริดตะ-, กฺริดติ-

    น.

    เสน่ห์, อาถรรพณ์, เช่น มนตร์กฤตยานั้นซั้น เสื่อมสิ้นทุกอัน (โลกนิติ), หาแม่มดถ้วนหน้า หมู่แก้ กฤติยา (ลอ).