กฤตยา

Значения слова в тайском толковом словаре

 • กฺริดตะ-

  โบ; กลอน

  น.

  เกียรติ เช่น เสื่อมกฤตยาสยามยศ (ตะเลงพ่าย).

 • กฺริดตะ-, กฺริดติ-

  น.

  เสน่ห์, อาถรรพณ์, เช่น มนตร์กฤตยานั้นซั้น เสื่อมสิ้นทุกอัน (โลกนิติ), หาแม่มดถ้วนหน้า หมู่แก้ กฤติยา (ลอ).