กฤตยฎีกา

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฺริ-, กฺริดตะยะ-

    แผลงมาจาก กติกา เช่น อันว่าความกฤดีกา แต่สองราแรกทรงพรต (ม. คำหลวง กุมาร), ชำระกฤตยฎีกา (ไวพจน์พิจารณ์).