กฤด-

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฺริดะ-

    แบบ

    ว.

    อันกระทำแล้ว (ใช้ประกอบเป็นส่วนหน้าของสมาส), ในบทกลอนแผลงเป็น กฤษฎา ก็มี.

    (ส. กฤต; ป. กต).