กฤดาอัญชลี

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฺริ-

    โบ; กลอน

    ก.

    กระทำอัญชลี, ยกมือไหว้, เช่น ขอถวายกฤดาอัญ- ชลีโอนศิโรจร (ตำราช้างคำฉันท์).