กฤดาญชลี

Значения слова в тайском толковом словаре

  • กฺริดานชะลี

    ก.

    ยกมือไหว้. (ส.; ป. กตญฺชลี ว่า มีกระพุ่มมืออันทำแล้ว), ในบทกลอนใช้แผลงเป็นรูปต่าง ๆ คือ กฤดาอัญชลี กฤษฎาญ.

  • ดู กฤด-.

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู กฤด-