กฤดยาเกียรณ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฺริดดะยาเกียน

    แบบ

    ว.

    พร้อมด้วยเกียรติยศ เช่น ความชอบกอปรกฤดยา กยรณ (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์).

    (ส. กีรฺติ + อากีรฺณ).