กร

Значения слова в тайском толковом словаре

 • กอน

  น.

  ผู้ทำ, ใช้ประกอบเป็นส่วนหลังของสมาส เช่น กรรมกร เกษตรกร.

  (ป.).

 • กอน

  น.

  มือ (มักใช้ในบทประพันธ์)

  (ป., ส.).

 • แขน เช่น เจ้างามกรอ่อนดังงวงเอราวัณ (กลบท)

  (ป., ส.).

 • ราชา

  มือ, แขน, ปลายแขน, ใช้ว่า พระกร หรือ กร.

  (ป., ส.).

 • กอน

  น.

  แสง, ใช้ประกอบเป็นส่วนหลังของสมาส เช่น รัชนีกร นิศากร.

  (ป.).