กร๊อบ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฺร๊อบ

    ว.

    เสียงดังอย่างเคี้ยวของแข็งหรือของกรอบ.