กร๊วบ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฺรวบ, กฺร๊วบ

    ว.

    เสียงดังอย่างเคี้ยวถูกของแข็งหรือของกรอบ.