กร้อ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    เครื่องสานยาชัน รูปคล้ายปุ้งกี๋ แต่เล็กกว่า ใช้วิดนํ้าเรือ เช่น ส่วนตัวมึงคือกร้อ แต่งไว้วิดเรือ (โคลงกวี), สามัญเรียกว่า ตะกร้อ.

    (เทียบ ข. กฺรฬ ว่า ไห).