กร้วม

Значения слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    เสียงดังอย่างเคี้ยวสิ่งของที่เปราะให้แตก หรือเสียงของแข็งกระทบกันอย่างแรง

  • ลักษณนามเรียกอาการที่ถูกชกว่า กร้วม เช่น ชกกร้วมเดียวก็ลงไปนอนแล้ว.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กร้วม (RID) X
    smacking
    [sound of chewing]