กร่ำกรุ่น

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฺรํ่ากฺรุ่น

    ว.

    สีมัว ๆ ไม่ชัด, บางทีเขียนเป็น กร้ำกรุ่น ก็มี เช่น ลางพวกก็นุ่งห่มเปนแต่ศรีกร้ำกรุ่นอำปลัง.