กร็อกกร๋อย

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฺร็อกกฺร๋อย

    ว.

    ไม่ชุ่มชื่น, ไม่สมบูรณ์.