กรู

Значения слова в тайском толковом словаре

  • กฺรู

    ว.

    อาการที่ไปพร้อม ๆ กันอย่างเร็วโดยมีจุดหมาย เช่น วิ่งกรูกันไป มดพรูออกจากรังแล้วกรูเข้าไปกัดศัตรู, ตรู ก็ว่า.

  • กฺรู

    น.

    ข้าวชนิดที่ทำเพื่ออุทิศให้ปรทัตตูปชีวีเปรตในพิธีสารท เรียกว่า ข้าวกรู.