กรุบ

Значения слова в тайском толковом словаре

 • กฺรุบ

  ว.

  เสียงดังเช่นนั้นเมื่อเคี้ยวของแข็งที่พอเคี้ยวได้เช่นกระดูกอ่อน ข้อไก่.

 • กฺรุบ

  น.

  ขนมปั้นก้อนชนิดหนึ่ง เรียกว่า ขนมกรุบ

 • เรียกกะลาอ่อนของมะพร้าว ว่า กรุบมะพร้าว.