กรุน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฺรุน

    ก.

    ตัด, ทำลาย, เช่น จะกรุนจะกราดสงคราม (ม. ฉันท์ มหาราช).