กรุณาทฤคุณ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • -ทฺรึคุน

    โบ; แบบ

    น.

    กรุณาธิคุณ, คุณอันยิ่งใหญ่ คือ กรุณา.