กรุก

Значения слова в тайском толковом словаре

  • กฺรุก

    ก.

    ขลุก, ขลุกขลุ่ย, ง่วนอยู่, เช่น พรรษาหนึ่งสองพรรษาไม่ผาสุก เข้าบ้านกรุกเลยลาสิกขาบท (นิ. เดือน).

  • กฺรุก

    ว.

    เสียงดังกุก เช่น ได้ยินเสียงกรุกลุกขึ้นมอง (คาวี).