กรี

Значения слова в тайском толковом словаре

 • กะรี

  แบบ

  น.

  ช้าง เช่น ถัดนั้นพลนิกรพวกกรี (ม. คำหลวง มหาราช).

 • กฺรี

  กลอน

  ย่อมาจาก กรีธา เช่น ให้เรานี้กรีพลออกเดินไพร (อิเหนา).

 • กฺรี

  น.

  โครงแข็งแหลมที่หัวกุ้ง.