กรี๊ดกร๊าด

Значение слова в тайском толковом словаре

  • -กฺร๊าด

    ว.

    อาการที่เปล่งเสียงร้องอุทานแสดงความพอใจเป็นต้น.