กรีธา

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฺรีทา

    ก.

    เคลื่อน, ยก, เดินทางเป็นหมู่เป็นกระบวน, (ใช้ในการยกทัพ).