กรีธาพล

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    เคลื่อนพล, ยกพล, บางทีเขียนเป็น กรีพล ก็มี เช่น ให้เรานี้กรีพลออกเดินไพร (อิเหนา).