กรีธาทัพ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    ยกกระบวนทัพ, เดินกองทัพ.