กรีฑา

Значения слова в тайском толковом словаре

 • กฺรีทา

  น.

  กีฬาอย่างหนึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทลู่ เช่น การวิ่งระยะทางต่าง ๆ วิ่งผลัด วิ่งข้างรั้ว ซึ่งในการแข่งขันต้องมีทางหรือแนวทางวิ่ง อีกประเภทหนึ่ง คือ ประเภทลาน เช่น กระโดดสูง พุ่งแหลน ทุ่มน้ำหนัก ซึ่งต้องมีสถานที่กว้างเพื่อการแข่งขัน

  (ส.).

 • การเล่นสนุก เช่น กรีฑาร่าเริงรื่น

  (ส.).

 • การประลองยุทธ์.

  (ส.).

 • กฺรีทา

  น.

  การเล่นสมพาส เช่น ในกามกรีฑากล (กฤษณา).

  (ส.).