กรีฑาสถาน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    สถานที่เล่นกีฬา.