กริ๊ง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฺริ๊ง

    ว.

    เสียงแหลมอย่างเสียงของแข็งเช่นแท่งโลหะกระทบกัน.