กริ๊ก

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฺริก, กฺริ๊ก

    ว.

    เสียงของแข็งเช่นแก้ว โลหะ กระทบกัน.