กริ่ม

Значения слова в тайском толковом словаре

  • กฺริ่ม

    ก.

    กระหยิ่ม, ครึ้มใจ, ภูมิใจ, อิ่มใจ.

  • กฺริ่ม

    ว.

    อาการที่เมาเหล้า เรียกว่า เมากริ่ม.