กริยา

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฺริยา, กะริยา

    ไว

    น.

    คำที่แสดงอาการของนามหรือสรรพนาม.

    (ส. กฺริยา; ป. กิริยา).